Sundbybergs Manskör

Vårterminen 2019 är nu igång. Kören har träffats för övning varje tisdagkväll.

Vårsångerna är alltid uppskattade och det är nu extra roligt att sjunga.

Kören är alltid öppna för nya sångare. Vi är en skara glada herrar som sjunger för att det är kul. Ofta inmundigas en kaffe och en bulle på övningarna.

Du som intresserad av att testa på är hjärtligt välkommen till våra repetitioner tisdagar kl 18.00. Mer info under fliken Allaktivitetshuset.

Telefonförfrågan:
Bosse, 08-730 48 67
Helene, 070-4801621