Om kören

Historik

Sundbybergs manskör bildades 1912 i den dåvarande Köpingen. Vår förste dirigent och körledare blev organisten i Sundbybergs kyrka, Karl Wohlfart. Kören kom tidigt att spela en viktig roll i Köpingen genom medverkan i olika sammanhang. Några exempel: Den 3 december 1916 anordnades en konsert i Sundbybergs kyrka med anledning av “total brödbrist”. Diakonissan hade bett om vårt deltagande och hela behållningen gick till behövande i samhället – det var ont om livsmedel på grund av världskriget som pågick i Europa bl.a. var potatisbristen akut. Att under sådan omständigheter kunna hjälpa till kändes bra för kör och dåtidens sångarbröder.

När Sundbyberg blev stad, nyårsnatten 1926, framförde kören en kantat “Till Sundbyberg”. Musiken var komponerad av Karl Wohlfart och texten av kyrkoherden Fritz Näsström.

1934 invigdes fontänen på Sundbybergs torg. Kören fanns på plats och gav extra glans åt festligheten (Fontänen skänktes av chokladfabriken Marabou, som redan 1919 etablerade sig i Sundbyberg. Marabou blev också med tiden stadens största arbetsgivare).

Under körens långa levnad har sångarresor gjorts till när och fjärran platser. Vid 50-års jubileet gick färden till Danmark, 60-års dagen blev Leningrad (numera Petersburg) målet för vår resa, 65-årsdagen till valsernas stad, Wien och vid vår 70-års jubileum gästade vi våra sångarvänner i Biebesheim några mil utanför Frankfurt, dåvarande Väst-Tyskland. En pigg 80-åring gav sig iväg båtledes till Helsingfors och fem år senare till Sundbybergs stads vänort, kyrkslätt utanför Ekenäs, i Finland. 90-års dagen firades följdriktigt i Sundbybergs kyrka, körens födelseplats den 13 juni 1912.

Nutid

100-årsjubileum i maj 2012 fyllde kören 100 år och det firade vi med en hejdundrande konsert i Sundbybergs kyrka den 12 maj. Medverkande var inbjudna manskörer från regionen samt sångsolister och storband.

Vi är för nävarande drygt 20 sångarbröder i varierande ålder som träffas tisdagar under vår- och höstsäsong i Allaktivitetshusets lokaler i Sundbyberg Sturegatan 10. Repertoaren är blandad, de “klassiska” manskörssångerna finns där, liksom kyrklig och profan musik i en lagom blandad mix, t ex Bellman, Taube, negro spirituals, folkvisor etc.

Vi anpassar repertoaren efter årets cykler, vårsånger vid Valborg och de önskade sångerna vid Lucia och de djupt traditionella julsångerna vid julhelgen. Som alla föreningar måste vi se till kontinuiteten, dvs. förnya och föryngra oss så Du som tar del av vår hemsida är välkommen. Vad behövs? Vad krävs? Sångarlust och ett gott gehör, är det viktigaste. Noter och att utnyttja sin röst på bästa sätt får du lära dig efter hand, under sakkunnig ledning. Tveka inte att kontakta oss för mer info. Hur du kontaktar oss finner du under “Kontakta oss”.