Kontakt

Vid generella frågor om kören och dess aktiviteter hänvisar vi till någon av följande personer.

Ordförande, Bo Johansson
bobibobi@bredband.net
08-730 48 67

Dirigent, Helene Reduthe
helene_reduthe@yahoo.se
070-4801621